PRIVACY VERKLARING


YachtAlert is een geregistreerde handelsnaam van Questis B.V. (hierna te noemen ‘Questis’)

Questis hecht veel waarde aan de bescherming van data en u moet daarop kunnen vertrouwen. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel.


Contactgegevens

Questis B.V.

Waterwereld 22

5658 RK  Eindhoven

https://www.questis.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Questis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Klantenadministratie

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt


Bij gebruik van de YachtAlert hardware en YachtAlert app

 • GPS Locatie vaartuig
 • Bilge-water meetgegevens
 • Accuspanning meetgegevens


Website

Het bezoeken van onze website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van

mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Statement en

aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Op de

website van ons worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw

computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens

worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze

informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk

geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij maken gebruik van Google Analytics om

bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie

namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming

gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, de gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ook zelf aan ons aanlevert. Bent u toch van mening dat deze gegevens van u niet kloppen dan kunt u altijd een mail sturen naar info@questis.nl, wij kunnen deze gegevens dan van u verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Questis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om uw vraag te beantwoorden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Questis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens bij geen gebruik van onze diensten:       1 maand
Persoonsgegevens bij gebruik van onze diensten:                  5 jaar           
Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten dan zullen wij uw gegevens na een maand verwijderen. 


Delen van persoonsgegevens met derden:

Questis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Questis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken aangeleverd te krijgen middels een digitaal bestand.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@questis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek.

Questis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Questis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@questis.nl. Questis heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Geanonimiseerde contract- en locatiegegevens
 • Gescheiden opslag van persoonsgegevens en locatiegegevens
 • Alleen server local benaderbare database
 • Versleutelde data-opslag van bestanden en backups
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.